img

IC2Lead is uw partner

U wilt een deel van uw onderneming verkopen of outsourcen? U wilt een bedrijf kopen? U wenst een waterdicht en toekomstbestendig Human Resources (HR)-contract voor deze deal? U wilt daarbij kosten besparen op het personele dossier? U wilt zich mengen in een bieding en inzicht hebben in de kosten van het over te nemen personeel?

U neemt personeel over of uw personeel gaat over naar een andere onderneming? U wilt daarbij de arbeidsvoorwaarden laten harmoniseren? U wilt bij de overgang de arbeidsproductiviteit en daarmee de dienstverlening op peil houden?
IC2Lead ontzorgt en is uw partner in business.

U wilt de arbeidsproductiviteit van uw medewerkers verhogen? U wilt het gedrag van uw medewerkers in lijn brengen met de door u gewenste bedrijfscultuur? IC2Lead ontwerpt, ontwikkelt en implementeert op een mensgerichte en pragmatische wijze.
U wilt inzicht hebben in de bedrijfscultuur van uw nieuwe bedrijf? En of deze past dat bij de cultuur van uw huidige bedrijf? U wilt talentvolle medewerkers behouden, ook in turbulente tijden? U wilt inzicht hebben in de managementkwaliteiten in uw onderneming? U wilt vakbonden en ondernemingsraden meenemen in uw bedrijfsplannen?

U zoekt versnelling in uw carrière en ontwikkeling van succesvol gedrag? U wilt uzelf leren kennen en met uzelf op effectieve wijze omgaan? IC2Lead is uw partner.

Prettig kennis te maken.

Christine Martens

Christine Martens

  • +31 (0)6 2950 7856
Details

unikwplk